Hem

Välkommen till Fryksdalens Biodlarförening!

Fryksdalens biodlarförening är en av 11 biodlarföreningar i Värmland. Föreningen har ca 60 medlemmar och är ansluten till Värmlands Biodlardistrikt som i sin tur är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund. Fryksdalens biodlarförening bildades 1913.

Föreningsbigården Rottneros Park 

Vid ankomst till entrén, uppge namn samt att du är medlem i biodlarföreningen.

Aktuellt just nu

Yngelröta!

Konstaterad yngelröta i 2 bisamhällen hos Mats Berglund, Västra Ämtervik. Samhällena destruerade. Bitillsyn Jean Berg har undersökt.

Trädgårdsmässan

I Rottneros park går trädgårdsmässan av stapeln lördag 16 och söndag 17 juni. Föreningen säljer honung, slungning klar. Hjälp vid försäljning kan behövas. Ställ upp.

 

Varroabehandling

Föreningen har en oxalsyreförångare som kan användas av föreningens medlemmar. Förångaren finns hos Mats Berglund i Västra Ämtervik. Kontakta gärna Mats för att låna den. Mats nås på tel 070-681 60 23.

 

Annonser