Hem

Välkommen till Fryksdalens Biodlarförening!

Fryksdalens biodlarförening är en av 11 biodlarföreningar i Värmland. Föreningen har ca 60 medlemmar och är ansluten till Värmlands Biodlardistrikt som i sin tur är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund. Fryksdalens biodlarförening bildades 1913.

Föreningsbigården Rottneros Park 

Vid ankomst till entrén, uppge namn samt att du är medlem i biodlarföreningen.

 

Aktuellt just nu

Avslutning med tema på Mårbacka den 12/9

Ett kanontillfälle för alla medlemmar, inte minst för våra nytillkomna, att diskutera för säsongen aktuella aktiviteter i bigården. Bl. a.:

  • Invintring, när ska den göras, hur ser man hur starkt samhälle man har?
  • När ska varroabekämpningen ske, varför och vilka medel ska man använda.
  • Bihusesyn, vad innebär det.
  • Hur ser läget ut på våra bigårdar.

Välkomna!

 

Äpplets dag på Mårbacka den 16/9 kl. 11-17.

I samband med detta delas oxalsyra ut till medlemmarna. OBS! Medtag egen flaska!

 

Yngelröta!

Konstaterad yngelröta i 2 bisamhällen hos Mats Berglund, Västra Ämtervik. Samhällena destruerade. Bitillsyn Jean Berg har undersökt.

 

Varroabehandling

Föreningen har en oxalsyreförångare som kan användas av föreningens medlemmar. Förångaren finns hos Mats Berglund i Västra Ämtervik. Kontakta gärna Mats för att låna den. Mats nås på tel 070-681 60 23.

 

Annonser