Hem

Välkommen till Fryksdalens Biodlarförening!

Fryksdalens biodlarförening är en av 11 biodlarföreningar i Värmland. Föreningen har ca 60 medlemmar och är ansluten till Värmlands Biodlardistrikt som i sin tur är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund. Fryksdalens biodlarförening bildades 1913.

Föreningsbigården Rottneros Park 

Vid ankomst till entrén, uppge namn samt att du är medlem i biodlarföreningen.

 

Aktuellt just nu

Kallelse till årsmöte med Fryksdalens biodlareförening

Plats  Lärcenter Sunne. Lärcenter flyttat till Ideum bredvid Broby Grafiska, södra ingången.

Tid     Torsdagen 29 november 2018 Kl. 18.00

Årsmötesförhandlingar.

VAL TILL STYRELSEN

Följande personer skall väljas om eller ersättas i styrelsen.

Jean Berg, Veronica Axelsson, Åke Nilsson och Mattias Johansson.

HONUNGSBEDÖMNING

Den som vill ha honungen bedömd tar med en burk och ifyllt bedömningsprotokoll.

ÅRSRAPPORT

Tag med årsrapporten över årets biodling som också finns i septembernumret

eller skickar det till Jean Berg, Banvägen 6, 68695 V Ämtervik.

 

Föreningen bjuder på förtäring.

 

Styrelsen

 

Avslutning med tema på Mårbacka den 12/9

Ett kanontillfälle för alla medlemmar, inte minst för våra nytillkomna, att diskutera för säsongen aktuella aktiviteter i bigården. Bl. a.:

  • Invintring, när ska den göras, hur ser man hur starkt samhälle man har?
  • När ska varroabekämpningen ske, varför och vilka medel ska man använda.
  • Bihusesyn, vad innebär det.
  • Hur ser läget ut på våra bigårdar.

Välkomna!

 

Äpplets dag på Mårbacka den 16/9 kl. 11-17.

I samband med detta delas oxalsyra ut till medlemmarna. OBS! Medtag egen flaska!

 

Yngelröta!

Konstaterad yngelröta i 2 bisamhällen hos Mats Berglund, Västra Ämtervik. Samhällena destruerade. Bitillsyn Jean Berg har undersökt.

 

Varroabehandling

Föreningen har en oxalsyreförångare som kan användas av föreningens medlemmar. Förångaren finns hos Mats Berglund i Västra Ämtervik. Kontakta gärna Mats för att låna den. Mats nås på tel 070-681 60 23.

 

Annonser