Hem

Välkommen till Fryksdalens Biodlarförening!

Fryksdalens biodlarförening är en av 11 biodlarföreningar i Värmland. Föreningen har ca 90 medlemmar och är ansluten till Värmlands Biodlardistrikt som i sin tur är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund. Fryksdalens biodlarförening bildades 1913.

Föreningsbigården Rottneros Park 

Vid ankomst till entrén, uppge namn samt att du är medlem i biodlarföreningen.

Aktuellt just nu

 Sista bigårdsträffen i Rottneros Park.

Hej alla medlemmar!

Lördagen den 5 september kl. 13.00 har vi sista bigårdsträffen i Rottneros Park.

Parken är stängd så vi samlas vid personalingången.

Samhällena där är av olika storlek och vi diskuterar hur vi invintrar på bästa sätt.

En eller två lådor, ta bort ramar i lådan etc.

Hur mycket foder skall samhället ha.

Med vad skall vi bekämpa varroan.

Oxalsyra delas ut till alla som behöver. Ni som har fått tidigare, ta med flaskan så fyller vi på en ny dos.

Föreningen har köpt in en mindre slunga med all utrustning som behövs för att slunga, sila och tappa upp honung. För att låna slungan eller slungvagnen ring Börje Jönsson tel. 0703193347.

Jean Berg

 

Amerikansk yngelröta

Jordbruksverket har tagit fram en ny skrift rörande Amerikansk yngelröta. Den går att ladda ned som PDF här:

Övrig information från Jordbruksverket går att läsa här:

http://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/beskrivningavbisjukdomar.4.1a4c164c11dcdaebe12800064.html

På grund av spridningen av coronaviruset har vi ställt in alla aktiviteter som är inomhus.

Läs mer här: https://fryksdalensbiodlare.wordpress.com/aktuellt/

OM MAN ÖNSKAR SKICKA IN PROV FÖR YNGELRÖTA

Kan göras här:

http://www.mellifera.n.nu/bihalsa

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

finns att läsa under ”Dokument”.

Varroabehandling

Föreningen har en oxalsyreförångare som kan användas av föreningens medlemmar. Förångaren finns hos Mats Berglund i Västra Ämtervik. Kontakta gärna Mats för att låna den. Mats nås på tel 070-681 60 23.