Hem

Välkommen till Fryksdalens Biodlarförening!

Fryksdalens biodlarförening är en av 11 biodlarföreningar i Värmland. Föreningen har ca 90 medlemmar och är ansluten till Värmlands Biodlardistrikt som i sin tur är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund. Fryksdalens biodlarförening bildades 1913.

Föreningsbigården Rottneros Park 

Vid ankomst till entrén, uppge namn samt att du är medlem i biodlarföreningen.

Aktuellt just nu

Amerikansk yngelröta

Jordbruksverket har tagit fram en ny skrift rörande Amerikansk yngelröta. Den går att ladda ned som PDF här:

https://fryksdalensbiodlare.files.wordpress.com/2020/06/a4-folder-om-amerikansk-yngelrc3b6ta.pdf

Övrig information från Jordbruksverket går att läsa här:

http://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/beskrivningavbisjukdomar.4.1a4c164c11dcdaebe12800064.html

På grund av spridningen av coronaviruset har vi ställt in alla aktiviteter som är inomhus.

Läs mer här: https://fryksdalensbiodlare.wordpress.com/aktuellt/

OM MAN ÖNSKAR SKICKA IN PROV FÖR YNGELRÖTA

Kan göras här:

http://www.mellifera.n.nu/bihalsa

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

finns att läsa under ”Dokument”.

Varroabehandling

Föreningen har en oxalsyreförångare som kan användas av föreningens medlemmar. Förångaren finns hos Mats Berglund i Västra Ämtervik. Kontakta gärna Mats för att låna den. Mats nås på tel 070-681 60 23.