Hem

Välkommen till Fryksdalens Biodlarförening!

Fryksdalens biodlarförening är en av 11 biodlarföreningar i Värmland. Föreningen har ca 60 medlemmar och är ansluten till Värmlands Biodlardistrikt som i sin tur är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund. Fryksdalens biodlarförening bildades 1913.

Föreningsbigården Rottneros Park 

Vid ankomst till entrén, uppge namn samt att du är medlem i biodlarföreningen.

 

Aktuellt just nu

OM MAN ÖNSKAR SKICKA IN PROV FÖR YNGELRÖTA

Kan göras här:

http://www.mellifera.n.nu/bihalsa

 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

finns att läsa under ”Dokument”.

 

Yngelröta!

Konstaterad yngelröta i 2 bisamhällen hos Mats Berglund, Västra Ämtervik. Samhällena destruerade. Bitillsyn Jean Berg har undersökt.

 

Varroabehandling

Föreningen har en oxalsyreförångare som kan användas av föreningens medlemmar. Förångaren finns hos Mats Berglund i Västra Ämtervik. Kontakta gärna Mats för att låna den. Mats nås på tel 070-681 60 23.

 

Annonser